MONO ETİLEN GLİKOL

blank

Kimyasal formülü C2H6O2 olan etandiol olarak da bilinen , su , aseton ve alkolde çözünebilen renksiz kıvamlı bir sıvıdır. Donma noktası -13ºC, kaynama noktası ise 198ºC’dir. Donma noktasının düşük, kaynama noktasının ise yüksek olması bu maddenin kullanım alanını geliştirmektedir.
Suyla karıştırıldığında donma noktası daha da düşer ve radyatörlerde antifriz olarak kullanılır. Uçaklarda da yüzeyde buzun tutunmasını ve buzlanmayı engellemek amacıyla kullanılır.Polyester elyafların imalatında hammadde olarak ve antifriz formülasyonlarında temel  olarak iki amaç için kullanılır. İlk olarak  antifriz formülasyonlarında (% 50) ve polietilen tereftalat (PET) (% 40) gibi polyesterlerin eldesinde hammadde olarak kullanılır. Antifriz olarak gliserinden daha çok tercih edilmektedir.

Etilen glikolün temel kullanımı, örnek olrak  otomobillerde ve sıvı soğutmalı bilgisayarlarda konvektif ısı transferi için iyi bir ortam sağlamasıdır.

Mono etilen glikol ayrıca, soğutucuyu veya hava şartlandırıcılarını dışarıya koyan soğutulmuş su iklimlendirme sistemlerinde yada suyun donma sıcaklığının altında soğuması gereken sistemlerde sık  olarak kullanılır.

Jeotermal ısıtma-soğutma sistemlerinde, mono etilen glikol, jeotermal ısı pompası kullanılarak ısıyı transfer eden  sıvıdır. Etilen glikol, sistemin ısıtma veya soğutma için kullanılmasına bağlı olarak ya kaynaktan (göl, okyanus, su kuyusu) enerji alır yada  lavaboya ısı verir.

Mono etilen glikolün su ile karışımı, soğutucu ve antifriz çözeltilerine korozyon ve asit bozulmasını engelleme  ve ayrıca birçok  mikrop ve mantarın büyümesini önleme gibi yan faydalarda sağlar.

Saf haldeki mono etilen glikol, suyun yaklaşık olarak  yarısı kadar özgül bir ısı kapasitesine sahiptir. Bundan dolayı , donmaya karşı koruma ve daha yüksek bir kaynama noktası sağlarken, mono etilen glikol, saf sulara göre su karışımlarının özgül ısı kapasitesini düşürür.

Boyar maddelerde solvent olarak da kullanılmaktadır.

CAS numarası 107-21-1, 104700-12-1 (13C2), 59609-67-5 (14C2), 2219-52-5 (2H), (2H)
PubChem 174, 21334931 (1-2H1), 16213434 (13C2), 134.462 (14C2), 10986148 (2H), (2H)
ChemSpider 13835235, 13835235 (13C2), 118.525 (14C2)
UNII FC72KVT52F
EC Numarası 203-473-3
DrugBank DB01867
KEGG C01380
MeSH Etilen glikol
Chebi 30742
CHEMBL457299
RTECS numarası KW2975000
Beilstein Referans 505945
Gmelin Referans 943
Moleküler formülü C2H6O2
Molar kütle 62.07 g mol-1
Yoğunluk 1,1132 g / cm ³
Erime noktası -12.9 ° C, 260 K, 9 ° C
Kaynama noktası 197.3 ° C, 470 K, 387 ° F
Suda çözünürlük Her oranda su ile karıştırılabilir.
Viskozite 1.61 × 10-2 N * s / m2
Parlama noktası 111 ° C (231,8 ° F) (kapalı kap)
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 410 ° C (770 ° F)
Diğer isimleri MEG, 1-2 Etandiol,Etilen alkol

İlk olarak Etilen Oksit (EO) ile üretilmiştir. Bu proseste Glikol üretimi bir birini izleyen reaksiyonlar sonucunda üretilir. Öncelikle Etilen Oksit(EO) Etilen Klorohidrin ile üretilir. Ama Mono Etilen Glikol üretiminde daha pratik olan doğrudan oksidasyon yöntemi hakimiyeti oluşmuştur.

Üretim sürecinde, Etilen Oksit(EO), Etilenin Oksijen(O) veya Hava ile bir Gümüş Oksit(Ag2O3) katalizör yardımı ile oksitlenerek üretilir. Ham Etilen Glikol, Etilen Oksitin (EO) basınç altında su ile hidrolizi ile üretilir.

Buradaki üretim reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

Cl2H4O + H2O 》HOCH2CH2OH

Bu reaksiyonun en yüksek verim ile meydana gelmesi için yüksek miktarda su ile asidik veya nötr pH ortamları gereklidir.

Bu süreçte oluşan su-glikol karışımı suyun geri kazanıldığı ve dönüştürüldüğü buharlaştırma ünitelerine gönderilir. Üretimi sürecinde, vakum altında franksiyonel damıtma işlemi yapılır. Üretimin bu aşamasında dietilen glikol ve trietilen glikollerden ayırma işlemi gerçekleştirilir.

Bazı üreticiler, Monoetilen Glikol üretimi sürecinde, daha yüksek saflıkta ürün üretimi sağlayan, bazı ara işlemleri ortadan kaldıran proses geliştirmişlerdir. Bu üretim reaksiyonunda, yan ürünler ve elleçleme ekipmanlarının kurulumunu ortadan kaldırıldığı belirtilmektedir.

Berrak, renksiz bir sıvıdır. Çevreye karşı zararlı özelliklere sahiptir. Sıvı özelliğinden dolayı toprağa kolayca nüfuz edebilir özelliktedir. Mono Etilen Glikol mumsu katılar için berrak görünümdedir.

  • Kaynama noktası 198 °C dir.
  • Glikol formülü= C2H6O2
  • Erime noktası -13 °C dir.

Mono Etilen Glikol çözünürlük olarak su ile karışabilir özelliktedir. Aseton da çok çözünür. Alkol ve metilen klorürde çok iyi çözünür. Yağlarda ve mineral yağlarda çözünmez.

Çözünürlük olarak birçok organik çözücüde ve aromatik hidrokarbonlarda kolayca çözünür.

  • Yoğunluğu yaklaşık 1,115 g/cm3 dür.

Sıcaklık farklarından dolayı suyun donma sıcaklığını düşürmek için farklı tipte glikoller kullanılmaktadır. Glikoller su ile karıştırıldığında suyun belli bir sıcaklık derecesinde donma noktasını düşürmektedir. Bu sayede sistemin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

Sistem içerisinde kullanılacak glikol tercihi genel olarak sistemin insan ile temasına bağlıdır. Gıda işletmelerinde veya içme suyu sistemlerine glikol karışma ihtimali olan sistemlerde etilen glikol kullanılmaz. Genel olarak Mono Propilen Glikol tercih edilmektedir.

Suyun donma sıcaklığını düşürmek istiyorsak kullanılması gerekmektedir. Glikol’ün su ile karışma oranı suyun donma derecesini düşürmektedir. Ne kadar çok glikol kullanılırsa donma derecesi  o kadar düşer. Yani suyun soğuk havaya direnci o kadar artmaktadır.

  • %10 Etilen Glikol %90 su karıştırıldığında çözeltinin donma sıcaklığı -3.4 °C olur.
  • %20 MEG %80 su karıştırıldığında çözeltinin donma sıcaklığı -7.9 °C olur.20
  • %30 MEG %70 su karıştırıldığında çözeltinin donma sıcaklığı -13.7 °C olur.
  • %40 oranında kimyasal ile %60 su karıştırıldığında çözeltinin donma sıcaklığı -23.5 °C olur.
  • %50 Etilen Glikol %50 su karıştırıldığında çözeltinin donma sıcaklığı -36.8 °C olur.
  • %60 MEG %40 su karıştırıldığında çözeltinin donma sıcaklığı -52.8 °C olur.

Yukarıdaki donma sıcaklığı değerleri saflığı ile doğrudan bağlantılıdır. Verilen donma dereceleri standart değerlerdir. Bu değerler kullanılan ürüne göre -%3-5 aralığında değişebilir. Etilen Glikol etkisi zamana bağlı olarak negatif yönlü değişmektedir.

Fiyatlar, Mono Etilen glikol üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Etilenin fiyatı arttıkça Mono Etilen Glikol fiyat olarak artacaktır.

Mono Etilen glikol üreticisinin artması ile kısa süreli azalacaktır. Yani yeni bir MEG üretimi yapan bir firma kurulduğunda bu kimyasal fiyat olarak azalacaktır. Çünkü piyasadaki glikol talebinden fazla üretimi gerçekleşecektir.

Mono Etilen glikol kullanım alanları, fiyatlara etkisi çok yüksektir. Kullanım alanı arttıkça, fiyat olarak artış yapacaktır. Çünkü piyasada ki glikol’e olan talep artacak fakat Etilen glikol üretimi sabit olduğundan, fiyatları artış yapacaktır.

Mono Etilen glikol fiyatları, MEG üretimi yapılan prosese de bağlıdır. Düşük maliyetli proses kullanılıyorsa, fiyatlar diğer sisteme göre daha düşük olacaktır.

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.

TOP