METİL ALKOL

blankMetanol ya da metil alkol CH3OH, en basit yapılı alkol. Geçmişte odunun damıtılması ile elde edildiğinden odun alkolü de denir. Günümüzde metanol, karbonmonoksit ile hidrojenin yüksek basınç altında yüksek sıcaklıklarda üretilir. Renksiz, uçucu, zehirli bir sıvıdır.Metanol ahşabın destilasyonu sonucunda elde edilir ve temel  olarak karbon monoksit ve hidrojenden sentezlenir. Başlıca kullanımları yakıt,  solvent  ve antifriz olarak organik sentezlerde kullanılmasıdır.

Metil alknl oda sıcaklığında polar bir sıvıdır. Antifriz, solvent, yakıt ve etil alkol için denaturant olarak kullanılır. Ayrıca kimyasal transesterifikasyon reaksiyonu yoluyla biyodizel eldesi için de kullanılır.

Metil alkol toksik özelliklere sahip olduğundan, endüstriyel amaçlar için üretilen etil alkol  için sıklıkla kullanılan  bir denaturant katkı maddesi olarak kullanılır. Metanol genellikle odun alkolü olarakta adlandırılır, çünkü bir zamanlar öncelikle ahşabın destilasyonunda bir yan ürünü olarak üretilmiştir.

Metil alkol yaygın olarak kullanılan  bir laboratuvar solventidir. Düşük UV eşik değeri sebebiyle  HPLC ve UV / VIS spektroskopisi için oldukça kullanışlıdır.

Şuana kadar, metanolün en fazla  kullanımı diğer kimyasalların üretiminde olmuştur.  Metanolün yaklaşık % 40'ı formaldehite dönüştürülür. Daha sonra plastik, kontrplak, boya, patlayıcı ve kalıcı pres tekstili gibi çeşitli ürünler yapmak için kullanılır.

Metanol, etanol için geleneksel bir denaturanttır ve bu duruma  Türkçe karşılık olarak  "metile edilmiş ruh" adı verilir.

Ayrıca metanol bir solvent olarak ve boru hatları ve ön cam yıkama sularında  bir antifriz olarak kullanılır.

Bazı atık su arıtma tesislerinde, nitratlayıcı bakteriler için nitratları nitrojene çeviren hassas akiferlerin denitrifikasyonunu düşürmek için atık suya az miktarda metil alkol ilave edilir.

2. Dünya Savaşı sırasında, metil alkol, birkaç tane Alman askeri roket tasarımında, M-Stoff ve C-Stoff adı altında bir karışımda yakıt olarak kullanıldı. Metil alkol  poliakrilamid jel elektroforezinde denatüre edici bir ajan olarakta kullanılmaktadır.

 

CAS numarası:       67-56-1

Molekül ağırlığı     32.04 g mol?1

Fiziksel görünüş    Berrak ve sıvı

Yoğunluk               0.791

Parlama noktası (kapalı kap)   12 C

Eş anlamları Metanol, Karbinol

TOP