KSİLEN

blank

Ksilen kimyasal ve fiziksel özellikleri ilgili izomerlere göre değişir. Sudan daha az yoğundur. Ksilen (Xylene) toluen ve benzen'in metilasyonu ile üretilir.

Ksilen (Xylene), plastik şişe ve polyester giyim üretiminde kullanılır. Ksilen çözücü olarak kullanılır. Solvent ksilen genellikle küçük bir yüzdesine kadar etilbenzen içerir. Bireysel izomerler gibi, karışım renksiz, tatlı kokulu ve oldukça yanıcıdır. Ksilen uygulama alanları baskı, kauçuk ve deri endüstrilerini kapsar. Mürekkebin, kauçuğun ve yapıştırıcıların ortak bir bileşenidir. Ksilen Boya ve vernikleri inceltirken, yavaş kurutmanın istenildiği yerde tolüen yerine geçebilir ve bu nedenle çözünürlük testinde sanat nesnelerinin koruyucuları tarafından kullanılır. Ksilen (Xylene), Benzer şekilde, örneğin çelik, silikon levhalar ve entegre devreler için bir temizlik maddesidir. Ksilen Petrol endüstrisinde, ksilen de boru parafin mumu ile tıkandığında kullanılan parafin çözücülerinin sık bir bileşenidir. Benzer nedenlerle, kulak mumu (serumen) giderimi için ticari ürünlerdeki aktif içerik çoğunlukla Histolojide, ksilen en çok kullanılan temizleyici ajandır. Ksilen, lekelenmeden önce, kurutulmuş mikroskop lamlarından parafini çıkarmak için kullanılır. Boyama sonra, bir lamel ile montaj önce mikroskop lamur xylene yerleştirilir.

Ksilen (Xylene) Boya ve yapıştırıcı olmak üzere, birçok endüstriyel ürün üretimlerinde ana hammadde veya yardımcı hammadde olarak kullanılır. Ksilen (Xylene), tarım alanında fungusit, insektisid ve herbisitlerle ilgili tarımsal ilaçlar üretilirken, etken maddeler için çözücü ve taşıyıcı ajan olarak kullanılır.

CAS NUMARASI 1330 – 20 – 7
KİMYASAL FORMÜLÜ C6H4(CH3)2
MOLEKÜL AĞIRLIĞI 106,17 GR / MOL
TİCARİ İSMİ KSİLEN
SAFLIK DERECESİ (%) 96
PARLAMA NOKTASI ( C ) 62
KAYNAMA NOKTASI ( C ) 138,15
ERİME NOKTASI ( C ) -47,4
YOĞUNLUĞU 0,865 GR / CM3
ÇÖZÜNÜRLÜK SUDA ÇÖZÜNMEZ. ORGANİK SOLVENTLERLE KARIŞABİLİR.
FİZİKSEL GÖRÜNÜMÜ SIVI
RENK RENKSİZ
KOKU KARAKTERİSTİK BİR SOLVENT KOKUSU VAR.
TEHLİKE SOLUMADA AÇIK HAVAYA ÇIKILMALI VE AŞIRI SOLUMADA EN YAKIN KLİNİGE BAŞVURULMALIDIR.
DEPOLAMA KOŞULLARI SERİN VE NEM OLMAYAN YERDE VE KAPAĞI KAPALI OLARAK MUHAFAZA EDİLMELİDİR.
TOP